8 กฏที่ต้องรู้ การส่งอาหารให้ปลอดภัยทั้งผู้บริการและผู้รับ สู้กับ COVID-19

Blog เรื่องราวน่าสนใจ

กรมอนามัย แนะนำกฏ 8 ข้อ “ส่งอาหารปลอดภัย ส่งความห่วงใยให้คุณ”  ในการป้องกันและต่อสู้กับไวรัสโควิด19 (COVID-19)   รู้ทันป้องกันได้

 1. รักษาความสะอาดของร่างกาย
 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 3. พกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือทุกครั้ง
 4. ทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บอาหารอยู่เสมอ
 5. แยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วนระหว่างปรุงสุก
 6. ไม่เปิดอาหารก่อนส่งถึงลูกค้า
 7. ส่งอาหารทันทีเพื่อความสดใหม่
 8. ผู้ส่งและผู้รับควรมีระยะห่าง

การระวังจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับเชื้อโรค

 • ผู้ให้บริการ
 • อุปกรณ์บรรจุอาหาร
 • ถุงมือ
 • เงิน

เลือกใช้จ่ายเงินออนไลน์ทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

*เมื่อมีอาการป่วย ไอ จาม ควรหยุดทำงาน เพื่อพบแพทย์

ด้วยความห่วงใยจาก  กรมอนามัย