คู่รักและครอบครัวห่างไกล COVID-19

Blog เรื่องราวน่าสนใจ

ช่วงนี้ไวรัสโควิด19 กำลังระบาด จากคนสู่คน ทำยังไงให้คู่รักปลอดภัย ไม่นำเชื้อเข้ามาสู่ครอบครัว

1. งดเดินทางไปต่างประเทศ(ทุกประเทศ)

2. ไม่ไปสถานที่ชุมนุม สถานที่ที่ผู้คนรวมตัวกันเยอะ สถานที่ปิดอับ งดเที่ยว ไม่มีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอกให้อยู่บ้านได้ยิ่งดี

3. เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะงดการจับต้องสิ่งของให้น้อยที่สุด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

4. ทุกครั้งที่ออกข้างนอก เมื่อกลับเข้ามาแล้วให้ล้างมือด้วยสบุ๋ให้สะอาดทุกครั้ง หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

5. ไม่อยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการคล้ายอาการไอจาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูง

6. เมื่อมีอาการไอ มีน้ำมูก หรือสงสัยว่ามีอาการไข้ ให้อยู่ห่างจากคนในครอบครัว ไม่ควรสัมผัสหรือพูดคุยในระยะใกล้ชิดกันจนเกินไป

7. หมั่นซัก ทำความสะอาด ที่นอน สิ่งของภายในบ้าน ทำให้บ้านดูโล่งโปร่งไม่ปิดอับ

เป็นคำแนะนำเบื้องต้น การป้องกันตัวเองเป็นวิธีดีที่สุด อย่าไปหวังพึ่งอะไรภายนอก ควรปกป้องครอบครัว คู่รักด้วยตัวเราเอง เริ่มต้นที่ตัวรัก

ด้วยรักและเป็นห่วง  pudlom.com