ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ กัญชารักษาโรค โดยแพทยสภา

Blog เรื่องราวน่าสนใจ

แพทยสภาได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกัญชารักษาโรค ข้อเท็จจริงในการใช้กัญชารักษาโรคในขณะนี้เป็นข้อมูลให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยกัญชาในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามารักการรักษาเพราะใช้กัญชารักษาโรคที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งนำมาสู่ผลข้างเคียง และอาจทำให้ถึงตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี

จากเอกสารของ แพทยสภา ตามลิ้งข้างล่าง ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรค อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมาก มีภาพประกอบเรื่องราว ใครที่กำลังสนใจเรื่องกัญชารักษาโรคควรอ่าน

https://tmc.or.th/pdf/fact/Info_cannabis_final_tmc.pdf

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สูตร การเพาะเมล็ดกัญชา