8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

Latest เรื่องราวน่าสนใจ

ในช่วงที่กำลังมีเชื่อไวรัสโคโรนาระบาดอยู่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน กรมอนามัยมีคำแนะนำสำหรับร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื่อไวรัสโคโรนา

1. ผู้สัมผัสอาหารล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่
2.ผู้สัมผัสอาหารมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และควรสวมหน้ากากอนามัยขณะปฎิบัติงาน
3.หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
4.จัดให้มีช้องกลางทุกครั้งเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
5.ทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื่อโรคทุกครั้งหลังมีผู้มาใช้บริการ
6.ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาด และฆ่าเชื้อโรค ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
7.หมั่นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวและจุดที่สัมผัสร่วมกัน
8.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้บริโภค

 

ที่มา กรมอนามัย