สูตร การเพาะเมล็ดกัญชา

เป็นอีกวิธีในการเพาะเมล็ดกัญชา เพื่อนำไปปลูกลงดิน เป็นเทคนิคที่เข้าในได้ง่ายๆ ทำได้เองที่บ้าน มีขั้นตอนรายละเอียดพร้อมสำหรับผู้สนใจในการเพาะเมล็ดกัญชา อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม เมล็ดพันธุ์กัญชา น้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง น้ำร้อน แก้วหรือภาชนะใส่น้ำ ภาชนะสำหรับพักเมล็ด (ถ้วย , ชาม) ทิชชู่ แผ่นพลาสติกใสหรือถุงพลาสติก ภาชนะเพาะปลูก ดินร่วน (หรือดินตามโคนต้นไม้) วิธีทำ นำน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง กับ น้ำร้อน โดยนำมาผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน ในภาชนะใส่น้ำ นำเมล็ดพันธุ์ลงไปแช่ในน้ำ ทิ้งไว้ 8 – 12 ชม. หรือทำตอนเย็นแล้วทิ้งไว้ 1 คืน พอครบ 12 ชม. ใส่ทิชชู่ลงในภาชนะสำหรับพัก เมล็ดพันธุ์กัญชา พรมน้ำให้ชุ่มแล้วนำเมล็ดพันธุ์กัญชา ที่แช่ไว้มาวางลงบนทิชชู่ วางไม่ต้องชิดกันมาก จากนั้นพับทิชชู่ทับไว้ หุุ้มภาชนะที่พัก เมล็ดพันธุ์กัญชา ด้วยแผ่นพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นของทิชชู่ที่พัก เมล็ดพันธุ์กัญชา ทิ้งไว้ 24 – 48 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง คอยสังเกตุอย่าให้ทิชชู่แห้ง ถ้าจะแห้งก็พรมน้ำให้ชุ่ม  … Continue reading สูตร การเพาะเมล็ดกัญชา