สูตร การเพาะเมล็ดกัญชา

Blog Latest สร้างรายได้ด้วยตัวเอง

เป็นอีกวิธีในการเพาะเมล็ดกัญชา เพื่อนำไปปลูกลงดิน เป็นเทคนิคที่เข้าในได้ง่ายๆ ทำได้เองที่บ้าน มีขั้นตอนรายละเอียดพร้อมสำหรับผู้สนใจในการเพาะเมล็ดกัญชา

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 1. เมล็ดพันธุ์กัญชา
 2. น้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง
 3. น้ำร้อน
 4. แก้วหรือภาชนะใส่น้ำ
 5. ภาชนะสำหรับพักเมล็ด (ถ้วย , ชาม)
 6. ทิชชู่
 7. แผ่นพลาสติกใสหรือถุงพลาสติก
 8. ภาชนะเพาะปลูก
 9. ดินร่วน (หรือดินตามโคนต้นไม้)

วิธีทำ

 1. นำน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง กับ น้ำร้อน โดยนำมาผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน ในภาชนะใส่น้ำ
 2. นำเมล็ดพันธุ์ลงไปแช่ในน้ำ ทิ้งไว้ 8 – 12 ชม. หรือทำตอนเย็นแล้วทิ้งไว้ 1 คืน
 3. พอครบ 12 ชม. ใส่ทิชชู่ลงในภาชนะสำหรับพัก เมล็ดพันธุ์กัญชา พรมน้ำให้ชุ่มแล้วนำเมล็ดพันธุ์กัญชา ที่แช่ไว้มาวางลงบนทิชชู่ วางไม่ต้องชิดกันมาก จากนั้นพับทิชชู่ทับไว้
 4. หุุ้มภาชนะที่พัก เมล็ดพันธุ์กัญชา ด้วยแผ่นพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นของทิชชู่ที่พัก เมล็ดพันธุ์กัญชา ทิ้งไว้ 24 – 48 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง คอยสังเกตุอย่าให้ทิชชู่แห้ง ถ้าจะแห้งก็พรมน้ำให้ชุ่ม  (ถ้าเราแช่เมล็ดเย็น เช้าพักเมล็ด ก็พักไว้จนถึงเช้าอีกวันต่อมาหรืออีกเช้าของวันถัดไป)
 5. พอพักจนครบตามเวลาแล้วก็เปิดทิชชู่ที่เพาะออกมาจะสังเกตุเห็นว่ามีรากงอกออกจาก เมล็ดพันธุ์กัญชา
 6. ใส่ดินร่วนลงในภาชนะเพาะปลูก พรมน้ำให้ดินชุ่มใช้นิ้วหรือไม้กดให้เป็นหลุมลึกประมาณ 1 ซม. แล้วนำ เมล็ดพันธุ์กัญชา ออกจากทิชชู่ อย่าให้รากที่งอกหัก (แนะนำให้ใช้เหล็กคีบ) ใส่ลงในหลุม ให้รากชี้ลงดินแล้วกลบดินเป็นอันเสร็จ
 7. คอยรดน้ำเช้าเย็นให้ชุ่ม

ผลสำเร็จในการเพาะปลูก ครั้งแรกๆที่ลองทำบางทีจะไม่สำเร็จ 100% เพาะไป 5 เมล็ด เกิด 2 ก็มี แต่พอทำเรื่อยๆก็จะเข้าใจวิธีและเทคนิคในการเพาะปลูกจริงๆ เทคนิคหรือ สูตรการเพาะเมล็ดกัญชา อาจจะเป็นการเริ่มต้นให้สำหรับมือใหม่ ผู้ที่เริ่มต้นเพาะเมล็ดกัญชา ควรหาเทคนิคและวิธีดูแลเพิ่มเติม เมื่อไหร่ที่เราทำไปเรื่อยๆและเข้าใจวิธีการ เราอาจจะขยายจำนวนเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้

โดยขณะที่เขียนบทความนี้ กฏหมายยังไม่อนุญาตให้ปลูกกัญชาเสรี  สูตรและเทคนิคจากบทความนี้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาเท่านั้น