รู้ยัง!! เสียงบนรถไฟฟ้า BTS เป็นเสียง อีแย้ม ???

เรื่องราวน่าสนใจ

รู้กันยังว่า  เสียงที่ท่านได้ยินบนรถไฟฟ้า เป็นเสียง อีแย้ม  (รัดเกล้า อามระดิษ)   ถ้าไม่เชื่อก็ลองฟัง

รัดเกล้า อามระดิษ