มาแล้ว รูปร่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทย

เรื่องราวน่าสนใจ

รถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย

 

ไทย-จีน หารือความร่วมมือรถไฟรอบสามหลังตกลงรูปแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ

กระทรวงคมนาคม ของไทยกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ เส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ-หนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด ครั้งที่ 3 หลังจากตกลงรูปแบบความร่วมมือกันได้แล้วว่าจะเป็นไปในรูปแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ และตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินงาน โดยจีนเป็นผู้เดินรถในช่วงปีที่ 1-3

ตามรูปแบบความร่วมมือดังกล่าวฝ่ายไทยจะรับผิดชอบเรื่องของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเวนคืนที่ดิน จัดทำข้อมูลด้านการสำรวจทั้งแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งสถานที่สร้างสถานีรถไฟตลอดเส้นทาง ให้จีน ขณะที่จีนจะผู้รับผิดชอบงานสำรวจออกแบบและระบบเดินรถ

เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยรายงานว่า รูปแบบความร่วมมือการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ จะเป็นการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายไทยจะรับผิดชอบวางฐานราก และจัดส่งไฟฟ้า ขณะที่จีนจะรับผิดชอบเส้นทางบริเวณที่เป็นหุบเขา เนื่องจากจะต้องใช้เทคโนโลยีของจีน

สำหรับแนวทางการเดินรถและการบำรุงรักษา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม ระบุว่า จะจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนและแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกระยะปีที่ 1-3 จีนจะเป็นผู้ดำเนินการหลัก ส่วนช่วงที่ 2 ระยะปีที่ 4-7 ไทย-จีน จะดำเนินการร่วมกัน และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป ไทยจะรับเป็นผู้ดำเนินการ โดยฝ่ายจีนจะยังคงเป็นที่ปรึกษา

กระทรวงคมนาคมมองแนวทางกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนโครงการในบริษัทร่วมทุนว่าจะแบ่งเป็น 3 ส่วนและให้จีนมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ที่เหลือจะเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน ขณะที่การกู้เงินจากจีนเพื่อลงทุนในโครงการนั้นจีนยืนยันว่าจะอยู่ในอัตราร้อยละ 2 เนื่องจากไทยเป็นประเทศมีระดับรายได้ปานกลางซึ่งโดยปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่านี้

ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือรายละเอียดเรื่องระยะเวลาปลอดหนี้และการชำระคืนในการประชุมครั้งที่ 4 ที่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคม

ที่มา BBC-Thai